Menu
Your Cart

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu http://www.unlapin.pl/.
1. Administratorem danych jest Firma, zwana dalej „Sklepem Internetowym” jest Un Lapin Przemysław Kępka, ul. Franciszka Ratajczaka 18 61-815 Poznań, NIP: 7841969453, REGON: 300937335 , który prowadzi działalność za pośrednictwem http://www.unlapin.pl. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu.
2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres w celu realizacji złożonych zamówień oraz dane Przedsiębiorcy, NIP w przypadku prośby o wystawienie rachunku.
6. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu określonym w punkcie 5, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje, na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
7. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.